Directeur en IB

Meneer Peter                            Juf Lianne
(directeur)                               (intern begeleider)