Directeur en IB

Meneer Peter                            Juf Lianne
(directeur)                                 (intern begeleider)