Directeur en IB

Meneer Peter (directeur):,maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Juf Lianne (intern begeleider):,dinsdag en woensdag