Vertrouwenspersoon

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.
Ook kinderen kunnen met dit soort klachten bij deze vertrouwenspersoon terecht. Gedurende het schooljaar maakt de vertrouwenspersoon een rondje langs alle klassen, zodat alle kinderen weten wie de vertrouwenspersoon is, en met welke problemen zij bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen.

Onze vertrouwenspersoon op school is juf Ester.

De school kent ook externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.

Groep 8

Juf Janneke
(maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)

Inval en klussen

Meneer Pierre                    Juf Jeanne                     Meneer Ad
(dinsdag)                            (invaljuf)                        (dinsdag)

Directeur en IB

Meneer Peter                            Juf Lianne
(directeur)                                 (intern begeleider)

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6/7

Meneer Johan                                      Juf Anneke/juf Ester
(maandag, dinsdag,                            (woensdag)
donderdag, vrijdag)

Groep 5

Juf Joyce                                                             Juf Lianne
(maandag, dinsdag,                                         (woensdag)
donderdag, vrijdag)

Groep 4

Juf Sanne
(maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)

Groep 3

Juf Anneke                                                                        Juf Ester
(maandag, dinsdag, (woensdag)                                   (woensdag), donderdag, vrijdag)

Groep 1/2 B

Juf Marjon                                                            Juf Ismay
(maandag, dinsdag, donderdag)                      (vrijdag)