Breinklas

De BreinKlas is een bovenschoolse plusklas van Stichting De Waarden. Van alle scholen van Stichting De Waarden is het mogelijk meer- en/of hoogbegaafde leerlingen (groep 4 t/m 8) aan te melden bij de BreinKlas. De toelatingscommissie bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen. In deze klas werken we op een andere manier dan in de reguliere klassen. De kinderen komen één dagdeel in de week naar de BreinKlas die gevestigd is op basisschool De Toren in Zevenbergen. Tijdens deze ochtend werken we vooral aan uitdagende projecten maar ook doen we veel aan filosoferen, ingewikkelde techniekopdrachten, vreemde talen, breinkrakers en werken we aan de sociaal- emotionele ontwikkeling.

De BreinKlas start in het schooljaar 2014-2015 voor de 5e keer. De groepen zijn verdeeld over dinsdag- woensdag- en donderdagochtend. Het komende schooljaar vindt er een verandering plaats. Er zal namelijk wat doelgerichter worden gewerkt. Dat betekent dat de kinderen steeds voor een bepaalde periode (ongeveer 10 weken) persoonlijke doelen gaan opstellen. Deze doelen worden samen met de leerling en de leerkracht van de BreinKlas opgesteld en kunnen betrekking hebben op cognitieve- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Op deze manier werken de kinderen dus met ontwikkelingsgelijken maar ieder aan hun eigen doel.
De BreinKlas heeft per schooljaar vier instroommomenten. Het is mogelijk dat een leerling t/m groep 8 in de BreinKlas zit. Uiteraard wordt er ieder jaar geëvalueerd of de BreinKlas nog een meerwaarde heeft voor de leerling. Naast de BreinKlas is er ook de mogelijkheid om advies te vragen over het omgaan met (hoog)begaafde kinderen in de reguliere groep.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande folder of de Aanmeldingsprocedure Breinklas per 28-08-2014
De lessen voor de Breinklas worden gegeven op RKBS De Toren, Witte Arend 2, 4761 JA Zevenbergen.Klik hier voor de folder over de BreinKlas.
Op de folder staat nog het oude adres van Stichting De Waarden. Het juiste adres is: Kristallaan 1 in Zevenbergen.