Vakantierooster 2019/2020

Maandag:2 september 2019 Studiemiddag
Vrijdag:4 oktober 2019 Studiedag
Maandag:7 oktober 2019 Studiedag
Herfstvakantie:14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
Vrijdagmiddag:20 december 2019
Kerstvakantie:23 december 2019 t/m 03 januari 2020
Maandag:6 januari 2020 Studiedag
Vrijdagmiddag:21 februari 2020
Voorjaarsvakantie:24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Maandag:2 maart 2020 Studiedag
Pasen:10 april 2020 (Goede Vrijdag) t/m 13 april 2020
Meivakantie:20 april t/m 1 mei 2020
Maandag:4 mei Studiedag
Dinsdag: 5 mei Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag:21 mei (donderdag) en 22 mei (vrijdag) 2020
Maandag:25 mei 2020 Studiedag
Pinksteren:1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
Maandag:22 juni 2020 Studiedag
Vrijdagmiddag:10 juli 2020 (Laatste schooldag)
Zomervakantie:13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020