Ouderraad

De samenstelling van de ouderraad.
De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders, waarvan de kinderen op onze school zitten. Vanuit iedere groep van onze school neemt er een tweetal ouders plaats in de ouderraad als groepsvertegenwoordiger(ster). Voor de functie van groepsvertegenwoordiger (ster) worden kandidaten opgeroepen. Als er meer dan twee kandidaten zijn, worden er onder de ouders van de betreffende groep verkiezingen georganiseerd.

Taken van de ouderraad.
De algemene taak van de ouderraad is het aandragen van ideeën en tips die bijdragen aan een betere organisatie van de school in zijn algemeen. Maar daarnaast zijn er ook een aantal praktische zaken welke onder verantwoordelijkheid vallen van de ouderraad.

Deze meer praktische taken zijn:
Mede organiseren van activiteiten als kerstviering, carnavalsviering, etc.
Het regelen van vervoer naar en van tentoonstellingen, uitvoeringen, sportwedstrijden,   excursies, etc.
Mensen vragen voor assistentie bij de sportdag.
Meewerken aan het jaarlijkse uitglijden en slierten.
Inpakken van Sinterklaascadeautjes voor de groepen 1 t/m 4.
Schoonmaken van het speelmateriaal van de kleuters.
Zoeken naar begeleidende ouders voor het praktische verkeersexamen.
Het innen van de ouderbijdrage.
Onze school namens de ouders vertegenwoordigen binnen kunstkring de Schakel, welke voor de kinderen allerlei culturele activiteiten organiseert.
Organiseren van jaarvergadering Ouderraad/ MR.
Toezicht op de organisatie van het overblijven.