Ziekmelding

Indien uw kind niet (op tijd) op school kan zijn, zijn ouders verplicht dat op school te melden.

Dat kan telefonisch via telefoonnummer 0168-452638