Infowebsites

Op deze bladzijde vindt u diverse websites waarop u informatie kunt vinden over allerlei zaken waar u of uw kind(eren) mee te maken kunnen hebben:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs (informatie vanuit de Rijksoverheid m.b.t. het basisonderwijs)
www.balansdigitaal.nl (landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren  en/of gedrag waaronder  ADHD  dyslexie en PDD-NOS)
www.cito.nl(ontwikkelt toetsen en volgsystemen)
www.pestweb.nl(wegwijs bij pesten)
www.uitmetkinderen.nl(informatie over een gezellig dagje uit met uw kind(eren))
www.gezondtrakteren.nl(ideeën voor gezonde traktaties)
www.moerdijk.nl(website van de gemeente Moerdijk)