De Vreedzame School

Wellicht heeft u ook gehoord of gelezen dat scholen met ingang van dit schooljaar verplicht zijn een methode te volgen die de sociale redzaamheid van kinderen bevordert en preventief werkt aan het tegengaan van pesten op de school. Het ministerie van onderwijs heeft hiertoe 10 projecten goedgekeurd als zijnde geschikt als anti-pestbeleid en bevordering sociale en emotionele ontwikkeling.

De Hoeksteen heeft hieruit het project De Vreedzame School gekozen. Op de informatieavond voor de ouders werd deze powerpoint (klik op de link) gebruikt als toelichting.

De Vreedzame School