De Vreedzame School

Scholen zijn verplicht een methode te volgen die de sociale redzaamheid van kinderen bevordert en preventief werkt aan het tegengaan van pesten op de school. Het ministerie van onderwijs heeft hiertoe 10 projecten goedgekeurd als zijnde geschikt als anti-pestbeleid en bevordering sociale en emotionele ontwikkeling.

De Hoeksteen heeft hieruit het project De Vreedzame School gekozen. Via onderstaande link kunt u de powerpoint bekijken welke gebruikt werd op de informatieavond ter introductie van De Vreedzame School op De Hoeksteen.

De Vreedzame School